Konkurs na LOGO Produktu Lokalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

{multithumb}Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie na LOGO Produktu Lokalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Celem Naszego Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej Produktu Lokalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
Produkty lokalne wyłonione w drodze kolejnego konkursu będą miały prawo używać tego loga do swoich celów marketingowo-promocyjnych. Logo będzie świadczyć o tradycyjnym i lokalnym charakterze produktu charakterystycznym dla tego regionu.
Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki: TIFF (w rozdzielczości  300 dpi), CMYK – oraz dołączyć wydruki komputerowe. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Projekt powinien zawierać logo oraz identyfikację graficzną. 


Logo powinno zawierać nazwę „Produkt Lokalny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”. Logo powinno być niepowtarzalne, łatwe do rozpoznawania i zapamiętywania.

Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oficjalnym znakiem Produktu Lokalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, uruchom wyobraźnię, zastosuj dowolną technikę i zaprojektuj nasze LOGO. 

Prace należy nadsyłać na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
z dopiskiem: „Konkurs na LOGO Produktu Lokalnego Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego”
Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Funduszy Pomocowych i Promocji Starostwa Powiatowego w Ropczycach, pok. 302, II piętro, tel. (017) 22 28 903.

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
Will Hill UK www.w.betroll.co.uk Bookies