Projekt pn. „System wsparcia i promocji produktu lokalnego i tradycyjnego przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski” współfinansowany jest w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO.

WNIOSKODAWCA – Powiat Ropczycko-Sędziszowski

PARTNERZY PROJEKTU:

  1. Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach

  2. Centrum Kultury w Ropczycach

Projekt realizowany jest w okresie 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

Wartość dofinansowania projektu: 5 508,58 CHF

Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród społeczności powiatu ropczycko-sędziszowskiego tematyki związanej z produktami lokalnymi i tradycyjnymi oraz wypromowanie tychże produktów na terenie Podkarpacia

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

  1. Konkurs na logo Produktu Lokalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

  2. Konkurs „Produkty Lokalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej” – cel: wyłonienie grupy produktów, które spełniają kryteria produktu lokalnego.

  3. Zorganizowanie I Powiatowego Jarmarku Produktów Lokalnych i Tradycyjnych

  4. Udział w targach promujących regionalne/lokalne/ tradycyjne/ekologiczne produkty i inne elementy dziedzictwa kulturowego.

  5. Szkolenie dla lokalnych wytwórców i producentów z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym zasad certyfikacji produktów oraz technik autopromocji.

  6. Wydanie Powiatowego Informatora o Produktach Lokalnych i Tradycyjnych

  7. Powstanie Powiatowego Centrum Produktu Lokalnego i Tradycyjnego (PCPLiK) - usytuowane będzie w siedzibie Zespołu Szkół Agro-Technicznych, (partnera Projektu). Centrum zajmować się będzie wspieraniem lokalnych wytwórców i producentów.

1. Konkurs na logo Produktu Lokalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – skierowany do osób zajmujących się projektowaniem graficznym i reklamą. Opracowany zostanie regulamin konkursu. Nagrody w konkursie będą miały charakter rzeczowy. Ocenę prac przeprowadzi specjalnie powołana Komisja Konkursowa. Produkty lokalne wyłonione w drodze kolejnego konkursu będą miały prawo używać tego loga do swoich celów marketingowo-promocyjnych. Logo będzie świadczyć o tradycyjnym i lokalnym charakterze produktu, charakterystycznym dla tego regionu, o określonych parametrach jakościowych, w dużej mierze opartym w tradycyjnych metodach produkcji/wytwarzania.

2. Konkurs „Produkty Lokalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej” – cel: wyłonienie grupy produktów, które spełniają kryteria produktu lokalnego. Produktom tym przyznane zostanie logo produktu lokalnego. Konkurs będzie obejmował swoim zakresem przedmiotowym nie tylko kulinaria, ale także rękodzieło, rzemiosło i działalność artystyczną. Wybrane produkty lokalne uzyskają możliwość promocji w ramach kolejnych działań przewidzianych projekcie (jarmark, informator, targi). Przewiduje się wybór co najmniej 10 produktów lokalnych. W Komisji Konkursowej zasiądą przedstawiciele centrów/domów kultury, regionalnych stowarzyszeń, Zespołu Szkół Agro-Technicznych itp. Podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest catering. Wszyscy uczestnicy otrzymają gadżety reklamowe, a zwycięzcy tabliczki grawerowane.

3. Zorganizowanie I Powiatowego Jarmarku Produktów Lokalnych i Tradycyjnych – taki jarmark organizowany będzie cyklicznie, przynajmniej raz na 2 lata. Jarmark odbędzie się w Ropczycach, na Hali Sportowo-Rekreacyjnej. Prezentowane będą zarówno produkty tradycyjne z naszego terenu, jak i produkty lokalne, ponadto inne wyroby ekologiczne i o charakterze regionalnym. Prezentacjom towarzyszyć będą występy zespołów folklorystycznych i wokalno-instrumentalnych, pokazy kulinarne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych, zabawy dla dzieci, konkursy związane tematycznie z produktami lokalnymi i tradycyjnymi, degustacje itp. Uczestnicy otrzymają gadżety promocyjne, a najlepszy wystawca nagrodę. Jarmark będzie okazją do wymiany doświadczeń i rozmów między wystawcami/producentami. Przyczyni się do wzmocnienia ich integracji, umocni poczucie tożsamości lokalnej, stworzy większe możliwości promocyjne.

4. Udział w targach promujących regionalne/lokalne/ tradycyjne/ekologiczne produkty i inne elementy dziedzictwa kulturowego. W ramach tego zadania zakupione zostaną elementy wyposażenia stoiska wystawienniczego - lada, półki, stojaki promocyjne. Zorganizowaniem udziału w targach zajmie się koordynator projektu wraz z przedstawicielami nowo ukonstytuowanego PCPLiK. Na targach zaprezentowane zostaną lokalne produkty opatrzone powiatowym logo, jak również produkty tradycyjne i inne o charakterze regionalnym. Najbardziej prawdopodobnym miejscem targów będzie Górno i odbywający się tam Festiwal Podkarpackich Smaków.

5. Szkolenie dla lokalnych wytwórców i producentów z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym zasad certyfikacji produktów oraz technik autopromocji. Szkolenie przewidziane dla minimum 10 osób (maksymalnie 20), które zajmują się wytwarzaniem produktów lokalnych / tradycyjnych w sposób hobbystyczny, nie czerpią natomiast z tego tytułu dochodów, lub są one nieznaczne. Szkolenie ma na celu wypromowanie przedsiębiorczości wśród tych osób, co z kolei przełoży się na zwiększenie aktywności i uzyskiwanie zadowalających dochodów ze sprzedaży produktów. Szkolenie odbędzie się w wymiarze: 10 godz. szkolenie z działalności gospodarczej i 5 godz. szkolenie z autopromocji. Podczas szkoleń zapewniony zostanie catering i materiały szkoleniowe (przewidziane na ok. 12 osób).

6. Wydanie Powiatowego Informatora o Produktach Lokalnych i Tradycyjnych - zawierać będzie nie tylko opisy produktów, ale też przepisy na "lokalne przysmaki". Informator będzie bogato ilustrowany zdjęciami, jak również opatrzony komentarzami specjalistów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Wersja elektroniczna informatora zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Produktu Lokalnego i Tradycyjnego. Informator będzie pełnił ważną funkcję promocyjną.

7. Powstanie Powiatowego Centrum Produktu Lokalnego i Tradycyjnego (PCPLiK) - usytuowane będzie w siedzibie Zespołu Szkół Agro-Technicznych. Centrum zajmować się będzie wspieraniem lokalnych wytwórców i producentów, przyznawaniem logo, organizowaniem wystaw i jarmarków (kolejnych edycji) itp. W skład PCPLiK wejdą przedstawiciele samorządu powiatowego, środowisk twórczych, lokalnych stowarzyszeń itp. Utworzona zostanie strona internetowa PCPLiK.  

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
Will Hill UK www.w.betroll.co.uk Bookies